• د_موږ_بینر په اړه

سند

سند

د جمهور رئیس دایمي مرستیال

د واحد رییس مرستیال

د بوس لیان تصدۍ

د بوس لیان تصدۍ

د لوړ بشپړتیا تصدۍ

د لوړ بشپړتیا تصدۍ

د لوی پریډ انساني صدقه

د لوی پریډ د انسان خیرات

د NBC چیمپین ټیم - 1

د NBC چیمپین ټیم